0 - 15,550,000 đ        

Cách bón phân cho cây hồng (cho người mới)

Cách bón phân cho cây hồng
Về việc sử dụng các loại phân bón cho cây hoa hồng dù cây ít dinh dưỡng  nhưng cây cẫn sống, vân phát triển . khi lỡ tay bón quá nhiều thì cây sẽ chết nhanh chóng.
Khi nụ hoa hồng đã tàn, tiến hành cắt tỉa và tiến hành bón phân.
Phân rải gốc cho lần 1 : Dùng NPK 20-20-15+TE ( 5gr cho 1 gốc) đồng thời dung phân bón lá Fetrilon-Combi ( bổ sung sắt và các vi lượng). Liều lượng 1 muỗng pha với 2l nước phun toàn bộ thân và lá.
3 ngày sau rải phân tiến hành cắt tỉa cành lá già, các trồi không ra nụ cho thoáng cây để cây tiếp tục ra trồi non mới.

Tiến hành bón phân lần 2 sau 10 ngày:
Lúc này cây đã ra trồi non, trồi cao khoảng 5-7 cm. tiến hành rải phân dưới gốc và phân bón lá như lần 1.
Tiến hành bón phân lần 3 sau 10 ngày:
Thời điểm cây cây cần nhiều Kali để cây ra hoa nên cần bón phân NPK ( hoặc phân khác có chứa nhiều Kali). Hàm lượng bón mỗi gốc từ 3-5 gr là đủ
Khi các hoa trên cây đã tàn thì tiếp tục lặp lại quy trình bón phân như trên
 
TIN TỨC KHÁC